mandag 19. januar 2009

Jag har begynt å skrive Haiku!

Når jeg hør Haiku tenker jeg på Yoko og John Lennon som ligger i et tre og skriver kjærlighetshaiku til hverandre. Nå tenker jeg også at det er veldig gøy!

Haiku er små dikt som følger et gitt mønster.

Den type haiku jeg klarer av er sånn tøysehaiku; 3 rader der første raden inneholder en tekst der du får frem 5 stavelser. Andre raden 7 stavelser, tredje raden 5 stavelser igjen. Tredje raden skal dessuten være fristående fra første og andre rad hva gjelder tekst.

Feks slik:

gjestene danser

jeg kjenner ikke noen

papirdukhaiku


Stavelserne teller vi slik:


gje-ste-ne dan-ser (=5)

jeg kje-nner ik-ke no-en (=7)

pa-pir-duk-hai-ku (=5)

Her er jeg litt usikker på om IKKE kan deles i to stavelser. Men dere skjønner poenget ellers?

Når jeg sier at siste rad skal stå alene tenker jeg slik, jeg skal ikke kunne sette en komma etter andre rad slik at andre og tredje bygger en setting. Men det kan jeg alltså gjøre med første og andre.

Haiku er litt avhengighetsfremkallende dette. Jeg skriver små haiku så snart jeg har tid over og ikke noe spes på agendaen. Var på fest i helgen og kjente ikke så mange så når jeg ble litt alene skriblet jeg på papirduken.

Nuvel, dette er en meget uvitenskapelig forklaring av diktformen haiku. Dersom du vil vite mer om RIKTIG avansert haiku er denne Wikipediaartiklen fin.

Ingen kommentarer: