fredag 5. desember 2008

Jag sitter och ser på SVT

Idag på Beckman, Ohlson & Can fikk jeg opp øyene for noe som kallas Huliganpäron. Päron er slang for foreldre i sverige så jeg likte navnet. Det er en gruppe som er knyttet til Fryshuset i Stockholm. Tanken er å jobbe mot fotballsvold.

På en av sidene har de en liste over måter å jobbe på. Med ungdom. Men jeg synes det er en måte vi kan bruke generellt. I punkt 2 finns en tekst som jeg hadde kopiert opp og hadde på veggen fra ganske tidlig alder. Har den fortsatt i en perm med viktige tekster. Teksten er av Hjalmar Söderberg. Les og lær!

~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~

8 sätt att arbeta på – var vi än befinner oss.


1. Skall vuxna vara kompisar?

När jag intervjuade Kajsa Bergqvist i boken ”Idrottens själ” sa hon att hennes tränare hade varit en vuxen kompis. Man skall inte vara kompis med sina elever påstår en del. Men är det inte både och.

I ”Idrottens själ” skrev jag:
Att vara en mogen vuxen är en identitet.
Att vara kompis är en attityd, ett respektfullt sätt att bjuda in ungdomarna till vuxenvärlden.
Vi vuxna visar att vi har mycket att lära av ungdomarna och ungdomarna av oss.
Tillsammans gör vi en resa, som reskamrater, utan att behöva låtsas att man är någon annan än den man är. För oss äldre:
Kompis och vuxen samtidigt. I en utvärdering av United Sisters Tjejcoachingprogram inleder man med orden:
”She listens as a Friend, and acts as an Adult.”

2. Samma behov

Var vi än kommer ifrån har vi i grunden samma behov:
Man vill bli älskad,
i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad,
i brist därpå avskydd och föraktad.
Man vill inge människorna någon slags känsla.
Själen ryser för tomrummet och vill kontakt
till vad pris som helst.
Ur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg
Efter bästa förmåga ska vi bidra till att alla får bli älskade av några och respekterade av många.

3. Meningsfullt

Bertram Russel summerar sitt liv och säger att meningen med livet kan sammanfattas i tre saker:

Sökande efter kunskap. Längtan efter kärlek. Empati med dem som har det svårt.
Kan vi väcka ungdomars nyfikenhet på vad kunskap och vishet är.
Tycka om dem så att de kan tycka om sig själva och andra.
Bidrar vi till en bra framtid.

4. Rötter och vingar

När Ikaharos fick vingar av sin far för att ta sig ut ur fängelset. Steg han mot solen som förstörde vingarna. Han störtade mot jorden. Många ungdomar vet vad som gäller nu men världen är lika gammal som deras levnadsålder. De har inga rötter.
Skall man stiga mot himlen måste man ha fötterna på jorden.

På Fryshuset skall vi vara insatta i hur världen är just nu men våra rötter skall sträcka sig 3000 år tillbaks i tiden.
För 3000 år sidan berättades det om en man som när han lämnade sin ö Ithaka för att mot sin vilja deltaga i Trojanska kriget lämnade han sin son till en äldre vän. Mannen hette Odysseus. Den äldre vännen hette Menthor.

5. Att vilja tjäna

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Sören Kierkegaard.

6. Se möjligheter där andra ser problem

All vår verksamhet genomsyras av insikten att människan är vår främsta resurs. Det är ingen tillfällighet att Exit, Elektra och Lugna Gatan lyckas där andra misslyckats. Hemligheten med deras framgång är att de har hittat ledarskapet bland de som tidigare stått för problemet.
Nederlaget är framgångens moder.
Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Markus 12.10

7. Allt vårt arbete sker i rörelse

Allt börjar med en tanke. Vi analyserar och funderar, men vi vet att en idé måste prövas också i praktiken. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar vartefter. Allt entreprenörskap är en form av skapande konstnärlig verksamhet. Fryshuset arbetar som sociala entreprenörer.

8.

Den tyske filosofen och författaren Schiller skrev i sina estetiska brev att det bara är i leken och kulturella verksamheter som människorna är helt fria. I fysiken och biologin är man tvungen att följa naturens lagar. I vår verksamhet är därför idrott, konstnärlig verksamhet och kreativ nöjesverksamhet en förutsättning för människornas och inte minst ungdomens utveckling. Här kan självkänslan växa, tron på att nästan allt är möjligt slå rot och ett ledarskap som tar vara på allas förmåga till medverkan etableras.

Anders Carlberg
VD Fryshuset

Ingen kommentarer: